НАП с нова електронна услуга за операторите на цифрови платформи

image

Операторите на цифрови платформи вече могат да подават по електронен път файлове с информация за лицата (продавачи), които извършват дейност/получават доходи чрез цифрови платформи. 


Услугата „Автоматичен обмен на информация от оператори на платформи – DPI/DAC7” е достъпна в Портала за е-услуги на приходната агенция с квалифициран електронен подпис /КЕП/.


За достъп до електронната услуга е необходимо да се подаде заявление за използването й през Портала за електронни услуги на НАП.
В случай, че данните ще се подават от упълномощено лице, е необходимо да се подаде „Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице“ с пълен достъп.


Информацията се предоставя в срок до 31 януари на годината, следващата годината, за която се предоставя информация.

Източник: НАП
Линк към новината: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/nap.s.nova.elektronna.usluga.za.operatorite