Данъчни услуги

image

Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки и други подобни.

Консултации относно прилагането на актуалното данъчно законодателство; становища по данъчни въпроси, данъчно планиране.

Консултации във връзка с прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.