Международен рипортинг

image

Изготвяне на месечни справки и  отчети за мениджмънта на компанията.

Изготвяне на отчети за консолидация.

Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на НСС и МСФО.

Участие в международен консолидационен процес.