Услуги по регистрация на Фирми

image

Избор на подходяща корпоративна форма за регистрация на фирма - свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД, ДПК и др;

Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и свободни професии.

Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Съдействие при промяна в регистрацията на фирми- промяна на наименование, седалище и адрес на управление, промяна на управител, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи ( договор за прехвърляне на дружествени дялове, приемане на нов съдружник, устави, дружествени договори и други).