Счетоводно Обслужване

image

Счетоводно обслужване съгласно Националните счетоводни стандарти (НАС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Изготвяне на специфична счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

Текущо завеждане на счетоводни регистри, текущ счетоводен контрол, пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние, ежемесечно следене на финансовия резултат.

Изготвяне и подаване в срок на справки-декларации и дневници по ЗДДС; изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП; следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; регистрация по ЗДДС; възстановяване на ДДС в рамките на ЕС.

Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети и финансови отчети на български, немски или английски език и тяхното представяне пред органите на НАП, НСИ и Търговския регистър.

Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни физически лица.