Промени в закона за местните данъци и такси  за 2024 г.

image

Промени в ЗМДТ за 2024 г.

В обхвата на облаганите с патентен данък лица, вече влизат юридическите лица, стопанисващи ресторант, заведение за хранене, бар. Изискването към този тип заведения е да са с до 3 звезди, да са с оборот под 100 хил .лв., да не са регистрирани по ЗДДС. Тези лица вече не се облагат по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ, с изключение на данъците, удържани при източника по ЗКПО.

• Лицата, извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории – две, три, четири или пет звезди  от 1 март 2024 г. имат задължение да осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС.

Вашият коментар