Промени свързани с осигуряването и трудовите отношения за 2024

image
 • Минимална работна заплата – 933 лева;
 • Минимален размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица- 933 лева;
 • Максимален месечeн размер на осигурителния доход- 3750 лева;
 • Дневен максимален размер на обезщетението за безработица- 107.14 лева;
 • Променя се режимът за изплащане на болничните от работодателя- първите два работни дни се изплащат от работодателя в размер на 70% от от среднодневното брутно възнаграждение, а останалите – от ДОО;
 • За дните на неплатен отпуск се дължи  8% здравна осигуровка върху върху 466.50 лева, т.е 37.32 лева на месец;
 • За дните  във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи 4.8% здравна вноска  от работодателя върху 933.00 лева, т.е. 44.78 лева на месец.
 • Размер на здравноосигурителната вноска на лицата, които са безработни- 37.32 лева на месец;
 • Нов вид осигурени лица- лица, които извършват дейност по събиране на диворастяши гъби и плодове. Тези лица се осигуряват изцяло за своя сметка в/у осигурителен доход равен на ½ от МРЗ за страната и не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от таз дейност;
 • По писмено искане на работника/ служителя се превежда по негова платежна сметка. В случай , че платежната сметка е извън страната , таксите за паричния превод са за сметка на работодателят/ служителят.
 • Считано от 01.07.2024г. работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда. След предявяването на иска и до влизането в сила на съдебното решение той може да отмени заповедта за уволнение с писменото съгласие на работника или служителя.

Вашият коментар